top of page

Student Group

Public·9 members

Azerbaycanca Veten Hesreti Haqqda Insa


Azerbaycanca Veten Hesreti Haqqda Insa
Veten, insanın doğduğu, büyüdüğü, hayatını sürdürdüğü, özünü hissettiği, sevdiği ve sevildiği yerdir. Veten, insanın anası, atası, qardaşı, dostu, yoldaşı, yaradıcısıdır. Veten, insanın mənəviyyatının, mədəniyyətinin, tarixinin, dilinin, dininin, milliyyətinin kaynağıdır. Veten, insanın varlığının və vahidliyinin təminatıdır.


Download File: https://jinyurl.com/2w3vAr


Veten sevgisi, insanın ən yüksək və ən pak hissidir. Veten sevgisi, insanı vətənini müdafiə etməyə, onun uğrunda fəda olmağa sürükləyir. Veten sevgisi, insanı vətənini inkişaf etdirməyə, onun rifahını artırmağa təhrik edir. Veten sevgisi, insanı vətənini tanımağa, onun gözəlliyinə və zənginliyinə baxmağa çağırır.


Veten hesreti isə, insanın vətənindən uzaqda olmaqdan doğan dərin keder və acıdır. Veten hesreti, insanın vətəninin bütün xeyirxahlarını özünden uzaq hiss etməsidir. Veten hesreti, insanın vətəninin bütün güzelliyini özünden mahrum qalmaq hissidir. Veten hesreti, insanın vətəninin bütün problemlerini özünden körpü kimi ayrılmış kimi görüb üzülmek hissidir.


Veten hesreti çox ağır bir duyğudur. Bu duyğu yaşayan insanlar hamişe vatanlarına qayıtmaq isteyirler. Onlar hamişe vatanlarından xeyirlar duymaq isteyirler. Onlar hamişe vatanlarından gelenlere sarılmaq isteyirler. Onlar hamişe vatanlarından gedenlere dua etmey isteyirler.


Veten hesreti ille de kötü bir şey deyil. Bu duygu insanı daha da güclendirir. Bu duygu insanı daha da yaxşılaşdırır. Bu duygu insanı daha da mükemmelleşdirir. Çünki bu duygu insanı vatanına daha da bağlayır. Bu duygu insanı vatanına daha da sevdirir. Bu duygu insanı vatanına daha da faydalı olmağa mecbur edir.


Bizim milletimiz veten hesretini çox yaşamış bir milletdir. Bizim milletimiz veteninden çox ayrılmaq mecbur olmuş bir milletdir. Bizim milletimiz vetenine çox dönmeq arzu etmiş bir milletdir. Bizim milletimiz vetenine çox xidmet etmiş bir milletdir.


Bizim milletimiz veten sevgisini de çox göstermiş bir milletdir. Bizim milletimiz vetenini müdafiye etmek üçün çox qan tökmüş bir milletdir. Bizim milletimiz vetenini inkişaf etdirmek üçün çox iş görmüş bir milletdir. Bizim milletimiz vetenini tanıtmak üçün çox söz söylemiş bir milletdir.


Bizim milletimiz veteninin gözəlliyini de çox bilmis bir milletdir. Bizim milletimiz veteninin zənginliyini de çox sevmis bir milletdir. Bizim milletimiz veteninin problemlerini de çox həll etmis bir milletdir.


Bizim milletimiz vetenine bağlı bir milletdir. Bizim milletimiz vetenine sevgili bir milletdir. Bizim milletimiz vetenine faydalı bir milletdir.


Bu gün bizim vetenimiz müstəqil və müreffeh bir ölkədir. Bu gün bizim vetenimiz dünyada saygın və sevilən bir ölkədir. Bu gün bizim vetenimiz xalqımızın rüyası və arzusu olan bir ölkədir.


Bu gün bizim vetenimize qurban olmaq isteyirik. Bu gün bizim vetenimize xidmet etmek isteyirik. Bu gün bizim vetenimize layiq olmaq isteyirik.


Bu gün bizim vetenimize hesret qalmayacağıq. Bu gün bizim vetenimize daima yaxın olacağıq. Bu gün bizim vetenimize daima sahib çıxacağıq.


Bu gün bizim vetenimize minnetdarıq. Bu gün bizim vetenimize sevinirik. Bu gün bizim vetenimize dua edirik.


Veten, bizim həyatımızın mənasıdır. Veten, bizim həyatımızın mənbəyidir. Veten, bizim həyatımızın məqsədidir.


Veten, bizim ən böyük servetimizdir. Veten, bizim ən böyük şerefimizdir. Veten, bizim ən böyük sevincimizdir.


Veten, bizdendir. Veten, bizdendir. Veten, bizdendir.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page